• ELEGANCE 腕表
  648.2.Q.N1B.70.CZO
  红色金、镶钻、自动上链 
  30毫米
 • ELEGANCE 腕表
  648.2.N.60i.72.40D.CJM
  玫瑰金,自动上链天文台认证时计
  38.5毫米
 • ELEGANCE 腕表
  648.2.N.55i.72.40D.CJM
  玫瑰金,自动上链天文台认证时计
  38.5毫米
 • ELEGANCE CHRONOGRAPH GMT 腕表
  648.2.D.60i.72.40D.CJM
  玫瑰金,自动上链双时区显示计时码表
  44毫米